Medlemskap & Gästträning

Träningsavgifter

Årskort: 1000:-

Gäst: 50.-/tillfälle , endast i sällskap med ordinarie medlem som har kort med sig.

Vill du ta med en gäst?

Medlemmar i föreningen har rätt att ta med sig 1st gäst per medlem och tillfälle , reglerna för gästträning är enkla.

  • Ordinarie medlem skriver upp sitt och gästens namn på gästträningslistan tillsammans med sitt medlemsnummer  och  betalningsrutan fylls i med belopp som gästen betalar.
  • Betalning för gästträning läggs i brevinkastet intill gästträningslistan eller betalas via Swish.
  • Medlem ansvarar för att gästen sköter sig och följer gymets regler.
  • Medlem måste kunna uppvisa sitt medlemskort.

Vill du bli medlem ?

För att sköta hanteringen av medlemskap och försäljning av medlemskort så samarbetar vi med GT-Nutrition som är stadens butik för kosttillskott och träningskläder , där kan ni teckna ett medlemskap och få ert kort aktiverat.

Ni besöker Carola i butiken på nedan adress och öppettider.

Adress: Tenngränd 2

Postadress: 37431 , Karlshamn

Telefon: 0454 – 89435

Mån – Tors: 14.00-18.00

Fre: 13.00 – 17.00

Behandling utav personuppgifter

Genom att teckna medlemskap på nitrogym, ges även samtycke om behandling utav personuppgifter, vi följer nya dataskyddslagen GDPR.

GDPR är den nya lagen om hantering av personuppgifter och gäller från den 25 maj 2018. I korthet handlar det om att varje människa ”äger” sina egna personuppgifter, och att andra får ”låna” uppgifterna till speciella ändamål.
Nitrogym har gått igenom sin hantering av personuppgifter för att säkerställa att vi följer lagens krav. Som enskild medlem ska du kunna vara trygg i att vi hanterar dina uppgifter på ett korrekt sätt.

Varför behöver vi personuppgifter?

Vi behöver använda personuppgifterna för att kunna fullgöra det avtal som ett köp av träningskort hos oss innebär samt för bokföring och andra lagstadgade ändamål. Nitrogym ansvarar för uppgifterna.

Vilka är medlemmens rättigheter?

Varje medlem har rätt att få utdrag på vilka uppgifter vi har lagrade, samt att rätta felaktiga uppgifter och att bli struken ur vårt register.
Det går dock inte att ta bort personuppgifter så länge det finns pågående avtal om träning /gilitgt träningskort/ eller om annan förordning eller lag gör att vi måste spara uppgifterna för t.ex. bokföringen eller annat lagstadgat ändamål.  Som medlem har du rätten att begära ut de av dina personuppgifter som nitrogym hanterar.  Medlem har även rätten att begära att nitrogym raderar medlemmens uppgifter, detta innebär i så fall också att medlemskapet blir ogiltigt.