Styrelse / Kontakt

Det är vi som är Nitrogyms styrelse ,        

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar om gymet eller om det är något ni vill att vi i styrelsen skall få information om eller ta upp på styrelsemöte.

Wille – Ordförande

Stefan – Vice Ordförande

Nicholas – Sekreterare

Carola – Kassör / Medlemsansvarig

Henrik – Materialansvarig

Viktor – Materialansvarig

Håkan – Materialansvarig

Henrik J – Suppleant

Styrelse allmäna frågor                                                                                                                                            För att kontakta oss i styrelsen om allmäna frågor gällande gymet eller styrelsens arbete, vänligen skicka ett mail till: info@nitrogym.se

Service/Reparation                                                                                                                                      Om ni upptäcker att något är trasigt , informera någon i styrelsen eller behöver fixas så skicka ett mail till: service@nitrogym.se eller lägg en lapp i brevinkastet.

Medlemskap                                                                                                                                                      Vill ni kontakta oss i ärende av att bli medlem så klickar ni på: medlemskap & Gästträning