Nitrogym Karlshamn

Om Nitrogym

Nitrogym är en ideell förening som driver Karlshamns äldsta gym. Gymet har sedan 1979 varit beläget i Vägga idrottshall´s lokaler, där vi fortfarande finns på andra våningen.

Hitta till oss genom att klicka här.

Gymet är tillgängligt för  våra medlemmar på generösa öppettider och för väggaskolans elever under dagtid, då under lärares uppsikt !

Eftersom vi i styrelsen arbetar ideellt med gymet så är det obemannat , om ni vill komma i kontakt med oss , se sidan ”medlemskap” .